Kingdom Next Gen

KINGDOM NEXT GEN chính thức được thành lập vào năm 2017 với xuất thân là mô hình I-CAFE (Internet Café) đầu tiên tại Việt Nam. Đội ngủ sang lập gồm những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phòng net và mô hình coffee.

Chúng tôi có định hướng phát triển rõ ràng, ý tưởng mới mẻ và đang triển khai rất thành công, khai thác được tối đa hiệu quả đối với mô hình kinh doanh Internet Café.

  • Project Details

  • Date August 2, 2017
  • Client
  • Category
  • Share