KGE Business Solutions

Chuyên cung cấp các giải pháp phát triển cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Start up tại Việt Nam. Cung cấp các giải pháp về chiến lược và vận hành toàn diện, hữu ích cho Doanh nghiệp dựa trên 4 nền tảng: Tài chính, Quản trị, Marketing, Bán hàng, thông qua 4 gói giải pháp Tư vấn, Hỗ trợ, Cung ứng, Vận hành. Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng giá trị thực tế thể hiện qua con số cụ thể, giúp Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.