KGE Training

Chuyên đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Doanh nghiệp ở 2 lĩnh vực Sale và Marketing. Chúng tôi quan niệm rằng trong bất cứ Doanh nghiệp nào, nguồn lực quan trọng nhất và là yếu tố quyết định đến sự tồn tại, phát triển lâu dài của DN chính là nguồn nhân lực.